Statsarkivet i Bergen, Årstadveien 22, desember 2012. Foto: Tom Myrvold

Eksempel: Årstadveien 22 i Bergen

I dette eksempelet kan du lese om hvordan du kan bruke gammel grunnbok for å finne frem til tinglysinger for en bestemt eiendom. Det vises oppslag i pantebøkene fra før 1935 og i dagbokblad (brukt etter 1935)

Gårds- og bruksnummer

Du trenger kommune, gårds- og bruksnummer for å finne en eiendom. Finn gårds- og bruksnummer for eiendommen via Kartverkets side hvis du ikke kjenner dem fra før.

Vise treff hos kartverket sin tjeneste Se eiendom
Vise treff hos kartverket sin tjeneste Se eiendom

Eiendommen er altså i Bergen, gårds- og bruksnummer er 163/229. Du kan eventuelt bestille dagens grunnbok og tinglysinger fra kartverket.

Gammel grunnbok

Hvis du vil se tinglysinger fra før 1950, trenger du gammel grunnbok. Bruk selvbetjeningsløsningen vår for å bestille grunnbokblad for eiendommen

Bestille grunnbokblad fra gammel grunnbok via selvbetjeningsløsning

Klikk på bestill. Fyll ut bestillingen med ditt navn og din e-postadresse, huk av for Jeg er ikke en robot (du kan få stilt et "captcha" spørsmål etter avkryssing):

Fyll ut bestillingsopplysninger.

Du får etter noen minutter tilsendt en e-post med en lenke for å laste ned grunnbokbladet. Grunnboksbladet ser slik ut for denne eiendommen (dette er Statsarkivet i Bergen):

Grunnbokblad for Årstadveien 22 i Bergen, 1201-163/229

Øvre del av første side ser slik ut:

Utsnitt av grunnbokblad
Utsnitt av grunnbokblad

En tinglysing inneholder typisk en tekst som sier hva saken gjelder, i dette eksempelet "målebrev". Deretter er det ofte en dato for når noe er foretatt, her "17. september 1917", etterfulgt av tinglysingsdatoen, her "11. januar 1918". I en egen kolonne er referansen til panteboken, her "78", og folio, her "211".

Nedre del av andre side ser slik ut:

Utsnitt av grunnboksblad, nedre del side 2
Utsnitt av grunnboksblad, nedre del side 2

Dette er en tinglysing med dagboknummer (som ble brukt fra og med 1935), her "9841/50". Tinglysingsdatoen er "14.11.1950".

Slå opp i pantebøkene

Den første tinglysingen refererte til 78-211. Da må man finne pantebok 78 for området, i dette tilfellet Bergen.

Digitalarkivets forside med direktelenker til bla i pantebøker

Det er lenke til pantebøkene fra forsiden til Digitalarkivet, eller ved å klikke på "Hjem" i brødsmulestien, og deretter klikke på "Bla i pantebøker" på vår hovedside for skanna arkiver.

Søk etter pantebøker gjør du i søk i pantebøker.

For å søke, skriv inn kommunen (som den var i 1947), og avgrens gjerne søket til det aktuelle året. Du finner egen veiledning for søk i pantebøkene på nettsidene.

Søk etter pantebøker
Søk etter pantebøker

I dette tilfellet er det fire pantebøker som kommer opp. Pantebok nr. II.B.a.78 bør være den rette. Klikk på "Første side" (noen ganger finnes det også "Innhold" her, da kan den gi enklere tilgang til innholdet, les veiledning for innholdssiden). Man kommer nå til første side i denne boken. Vi skal til folio 211.

Skriv 211 inn i feltet for side, vist under, og klikk på retur/enter:

Eksempel på pantebokside. SAB, Byfogd og byskriver i Bergen*, Pantebok nr. II.B.a.78, 1917-1918, s.
Eksempel på pantebokside. SAB, Byfogd og byskriver i Bergen*, Pantebok nr. II.B.a.78, 1917-1918, s.

Det viser seg i dette tilfellet at tinglysingen IKKE står på oppslaget 211. Sjekk da også baksiden, i dette tilfellet står tinglysingen der. Pantebøkene kan ha sidenummer, ark-nummer (som i dette tilfellet) eller oppslagsnummer (altså to motstående sider, som kalles folio, en betegnelse som ofte brukes i panteregistrene, og da gjerne forkortet fol.). Det kan variere fra pantebok til pantebok hvilken nummerering som er brukt. Er det oppgitt 211 i en referanse til en pantebok, kan det være ark 211 som er ment, inkludert baksiden. Men det kan også være oppslag 211 eller side 211. Hvis det står 211b, vises det til baksiden av ark 211, mens 211a er forsiden.

Eksempel på pantebokside. SAB, Byfogd og byskriver i Bergen*, Pantebok nr. II.B.a.78, 1917-1918, s.
Eksempel på pantebokside. SAB, Byfogd og byskriver i Bergen*, Pantebok nr. II.B.a.78, 1917-1918, s.

Du finner en egen veiledning til visningen av de skannede bildene på nettsidene. Den andre tinglysingen vi så på over, er datert 14/11-1950, med dagboknummer 9841/50. Hvis man søker opp alle pantebøkene for Bergen fra 1950 får man denne listen:

Treffliste pantebøker i Bergen i 1950
Treffliste pantebøker i Bergen i 1950

Her er det bare å lete etter intervaller der man finner 9841 i 1950, det må være A27-28, B40-49 eller C41.

I pantebok A27-28 er det mange tinglysinger på datoen 14/11-50:

Innholdside for pantebok A27-28 i Bergen
Innholdside for pantebok A27-28 i Bergen

Første tinglysing 14.11.1950 har dagboknummer 9827. For å finne 9841 må du i dette tilfellet bla deg gjennom 30 ark før dagboknummer 9841 dukker opp:

SAB, Byfogd og byskriver i Bergen*, Pantebok nr. A27-28, 1950-1950, Tingl.dato: 14.11.1950
SAB, Byfogd og byskriver i Bergen*, Pantebok nr. A27-28, 1950-1950, Tingl.dato: 14.11.1950

Etterskrift

Venteskuret rett utenfor muren og hagen til Statsarkivet i Bergen synes så vidt på dette bildet fra 1960 , MARCUS Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen . Seinere er venteskuret flyttet lengre mot sør, og er utenfor eiendommen Årstadveien 22, men har behold navnet Statsarkivet.

Venteskur Statsarkivet i Bergen
Venteskuret "Statsarkivet", med Statsarkivet i Bergen synlig i bakgrunnen mellom trærne. Foto: Tone