Statsarkivet i Oslo

Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Idd og Marker sorenskriveri
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Idd og Marker sorenskriveri
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Idd og Marker sorenskriveri
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Idd og Marker sorenskriveri
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Idd og Marker sorenskriveri
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Idd og Marker sorenskriveri
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Halden tingrett
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Halden tingrett
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Halden tingrett
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Idd lensmannsarkiv
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Idd lensmannsarkiv
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Idd lensmannsarkiv
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Idd lensmannsarkiv
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Skedsmo lensmannskontor
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Fet folkeregister
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Fet folkeregister
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Sagene prestekontor Kirkebøker
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Borge prestekontor Kirkebøker
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Sørum prestekontor Kirkebøker
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Sørum prestekontor Kirkebøker
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Sørum prestekontor Kirkebøker
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Aurskog prestekontor Kirkebøker
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Aurskog prestekontor Kirkebøker
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Aurskog prestekontor Kirkebøker
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-20
Arkiv: Garnisonsmenigheten Kirkebøker
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-14
Arkiv: Kristiania stiftamt
Fylke: Vestfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-14
Arkiv: Kristiania stiftamt
Fylke: Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-14
Arkiv: Kristiania stiftamt
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-14
Arkiv: Kristiania stiftamt
Fylke: Telemark
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-03-14
Arkiv: Kristiania stiftamt
Fylke: Akershus, Oslo
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-28
Arkiv: Rygge lensmannskontor
Fylke: Østfold
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave
Publisert: 2018-02-10
Arkiv: Ukjent
Fylke: Akershus
Skannet versjon: Bla i skannet utgave