A celebration of the Norwegian Constitution Day, the 17th of May

The picture is taken on 17 May, ca. 1890, in New Richmond, Minnesota. We are not sure of who the persons are in the foreground, but the house in the back belonged to John Larson.

Source: Tallaug og Ericksson, 1978.

A 17th of May greeting from America

Ved en 17de Mai-Fest paa Wicker Park Hall i Chicago blev følgende kvikke Digt oplæst af Sagfører Olaf Ray (Ree) - en Søn af Olai Olsen. Sagfører Olaf Ray holdt 17de-Maitalen og har ogsaa forfattet Digtet, som er sendt "Nordfj. Tid." til Indrykkelse.

Du herlige Norge,
Du Mindernes Land,
Du Barndommens Vugge
Ved Nordsjøens Strand,
Din snetykke Vinter
Med Fiske og Jagt,
Din solrige Sommer,
I Grønsværets Pragt,
Det lysende Vaarliv
Din spirende Eng,
De Tusinde Fugle,
Der redte sin Seng.
I Træernes Toppe,
I Tuver paa Myr,
I Fjeltindens Rifter,
De myldrer og kryr.
De dundrende Vandfald,
Den stigende Aas,
De sprudlende Kilder,
De trækkende Gaas,
De snehvide Ryper
Den rognsprængte Lax,
De velkjendte Fiske
Af Hundrede Slags.
I Elven var Ørret,
I Skogen var Vildt.
Paa Haugen stod Hæggen
Og blomstrede gjildt.
Ved Sjøen laa Baaden
Med Aarene i,
Man pløiede Havet,
Seiladsen var fri.
Den driftige Bonde
Med Kvæget i Baas,
De bingede Stabur
Med Døren ilaas;
De høifyldte Lader
De vedfyldte Skur,
Den fjeldvante Gutten
Som blaaste i Lur.
Med Kløvje paa Hesten
Til Sæters vi drog,
Paa Fjeldvoldens Beit
Buskapen vi jog.
Den frodige Jente
Den modige Gut
Sang "Sønner af Norge",
Før Dansen var slut.
Den hjemlige Stue,
Hvor Bedstemor sad
I Kalleovnskrogen
Og nynnet sit Kvad -
Hvor kan vi dog glemme
Vor Barndoms Bedrift;
Den ridset sig ind i
Vor Tale og Skrift -
Den syttende Mai
Var Grundlovens Dag
For Folket i Norge
I alle dets Lag.
I kraftige Taler
Med Sang og Musik
Det ældgamle Norge
Stod frem for vort Blik.
Vi mindedes Eidsvold
Og saa paa vort Flag
Med voxende Iver
For Hjemlandets Sag.
Et rungende Hurra
For Slægten i Nord
Som pløier og høster
Vor Fædrene Jord!

(From "Agderposten" no. 135, Thursday 16 June 1904)