Om ordning og katalogisering av arkivene

DEL I DEN FAGLIGE DELEN AV ARBEIDER-BEVEGELSEN

LOs DISTRIKTSKONTORER/FAGLIGE SAMORGANISASJONER

LOs organisering på fylkes- og lokalplan

Nordland fylke

Nordland faglige Samorganisasjon/LOs distriktskontor i Nordland
Bodø faglige Samorganisasjon
Sortland faglige utvalg/faglige Samorganisasjon
Mo Arbeiderorganisasjon
Bogen faglige utvalg/Evenes faglige Samorganisasjon
Ballangen faglige utvalg/faglige Samorganisasjon
Tjeldsund faglige Samorganisasjon

Troms fylke

Troms faglige Samorganisasjon/LOs distriktskontor i Troms
Tromsø faglige Samorganisasjon

Finnmark fylke

Finnmark faglige Samorganisasjon/LOs distriktskontor i Finnmark
Alta faglige utvalg/faglige Samorganisasjon
Hammerfest faglige utvalg/faglige Samorganisasjon
Honningsvåg faglige utvalg/faglige Samorganisasjon
Sør-Varanger faglige utvalg/faglige Samorganisasjon

FORBUND OG FAGFORENINGER

NORSK BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORBUND

Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Nord-Norgeskontoret
Tromsø Bygningsarbeiderforening
Kåfjord Bygningsarbeiderforening
Kirkenes Bygningsarbeiderforening
Lakselv Bygningsarbneiderforening
Oksfjord Bygningsarbeiderforening
Øst-Finnmark Målekontor
Vestvågøy Bygningsarbeiderforening
Tromsø Trelastarbeiderforening
Narvik Trelastarbeiderforening
Bodø Murerforening
Tromsø Murerforening

NORSK ARBEIDSMANNSFORBUND

Norsk Arbeidsmannsforbund, fellesstyret i Troms

Sørvågen Arbeidsmannsforening
Sandtorg og Trondenes Veiarbeiderforening
Ullsfjord Arbeidsmannsforening
Bardu Arbeidsmannsforening
Grovfjord Vegarbeidsklubb
Tromsøysund Vegarbeiderforening
Målselv Vegarbeidsklubb
Lenvik Arbeidsmannsforening
Harstad Sten-, Jord- og Sementarbeiderforening
Salangen Arbeidsmannsforening

NORSK SKOG- OG LANDARBEIDERFORBUND

Bodin Landarbeiderforening

NORSK JERN- OG METALLARBEIDERFORBUND

Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Nord-Norgeskontoret
Tromsø Jern- og Metallarbeiderforening
Tromsø Skibsverfts Verkstedklubb
Verkstedklubben ved Bilco A/S
Bodø Jern- og Metallarbeiderforening

NORSK BEKLEDNINGSARBEIDERFORBUND

Tromsø Bekledningsarbeiderforening
Melbu Bekledningsarbeiderforening

NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND

Svolvær Transportarbeiderforening
Stamsund Transportarbeiderforening
Bodø Landtransportforening
Skjervøy Havn- og Transportarbeiderforening
Tromsø Havne- og Transportarbeiderforneing
Finnsnes Sjåførforening
Honningsvåg Transportarbeiderforening
Hammerfest Bryggearbeiderforening

NORSK SJØMANNSFORBUND

Norsk Sjømannsforbund, Tromsø avdeling

NORSK TELETJENESTEFORBUND

Norsk Tele Tjeneste Forbund, Troms krets
Nord-Troms Telefonstyrarlag

NORSK ELEKTRIKER- OG KRAFTSTASJONSFORBUND

Tromsø Elektrikerforening

NORSK KJEMISK INDUSTRIARBEIDERFORBUND

Tromsø Kjemiarbeiderforening
Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening

NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUNDET

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Nord-Norgeskontoret
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, avdeling 8, Tromsø
Tromsø Hermetikkarbeiderforening
Tromsø Margarin- og Meieriarbeiderforening
Tromsø Bryggeriarbeiderforening
Hammerfest Næringsmiddelarbeiderforening
Sortland Næringsmiddelarbeiderforening
Tromsø Kjøttindustriarbeiderforening
Kirkenes avdeling av Norsk Baker- og Konditorforbund
Tromsø Baker- og Konditorsvenners Forening

HOTELL- OG RESTAURANTARBEIDERFORBUNDET

Bodø Hotell- og Kafearbeiderforening
Tromsø Hotell- og Restaurantpersonalets forening
Kirkenes Hotell- og Kafearbeiderforening

HANDEL OG KONTOR I NORGE

Norsk Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund, Nord-Norgeskontoret
Tromsø Handels- og Kontorfunksjonærers Forening
Sortland Handelsfunksjonærers Forening
Målselv Handels- og Kontorfunksjonærers Forening
Sør-Varanger Handel og Kontor
Porsanger Handels- og Kontorfunksjonærers Forening

NORSK KOMMUNEFORBUND

Norsk Kommuneforbund, Nord-Norgeskontoret
Tromsø Kommunale Tjenestemannsforening
Tromsøysund Kommunale Forening
Tromsø Kommunale Kontorfunksjonærers Forening
Nordkapp Kommunale Tjenestemannsforening
Sør-Varanger Kommunale Tjenestemannsforening
Tromsø Sykehus Personalforening
Harstad Sykehus Personalforening
Lenvik Kommunale Forening
Tromsø Stedsstyre av Norsk Kommuneforbund

NORSK TJENESTEMANNSLAG

Tromsø og Omegn Tjenestemannslag, stedsstyret
Landsforening 104: Embetskontorene, avdelig 104-12 Troms/Tromsø
Om Norsk Tjenestemannslag i Nordland
Stedsstyret i Bodø
Landsforening 101: Sivilt personell i forsvaret, avdeling 101-31 Bodø
Landsforening 101: Sivilt personell i forsvaret, avdeling 101-16 Skjerstad
Landsforening 107: Ligningsetaten, avdeling 107-12, Nord-Troms

SKOLENES LANDSFORBUND

Skolenes Landsforbund, Troms fylkeslag

FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK

Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer, avdeling 91 Bodø

FISKARFYLKING, FISKERFORENINGER OG FISKARLAG

Troms Fiskarfylking

ARKIV FRA FISKERFORENINGER OG FISKARLAG

Karlsø Fiskeriforening
Tromsøsundets Fiskerforening
Ytre Rolløy Fiskarlag
Skjervøy Fiskersamvirkelag
Tromsø distrikts Rekefiskarlag
Nordnes Fiskarlag
Skognes Fiskarlag
Fiskarlaget "Ulabrand"
Tromsø Fiskarlag
Fiskarlaget "Fram"
Ramfjord Fiskarlag
Sandvik og omegn Fiskarlag
Fenes og Skjellesvik Fiskarlag
Kasfjord Fiskarlag
Søndre Salangen Fiskarlag
Rotsund Fiskarlag
Vollstad Fiskarlag
Bø Fiskarlag
Finnsæter Fiskarlag
Strømnesbotn Fiskarlag
Mjølvik Fiskarlag
Grøtsund Fiskarlag
Finnkrokens Fiskarlag
Gamnes Fiskarlag

 

DEL II     DEN POLITISKE DELEN AV ARBEIDER-BEVEGELSEN

ARBEIDERPARTIER, ARBEIDERLAG, ARBEIDERKVINNELAG, ARBEIDERSAMFUNN

Nordland fylke

Nordland Arbeiderparti
Ofoten Arbeiderparti
Salten Arbeiderparti
Salten Arbeiderpartis Kvinneutvalg
Nord-Helgeland Arbeiderparti
Vesterålen Arbeiderparti
Bodø Arbeiderparti
Bodin Herreds Arbeiderparti
Rønvik Arbeiderlag
Rønvik Arbeiderkvinnelag
Tverlandet Arbeiderlag
Nordsiden og Mjønes Arbeiderlag
Narvik Arbeiderparti
Narvik Arbeiderpartis Kvinnelag
Narvik Arbeidersamfunn
Ankenes Arbeiderparti
Melbu Arbeiderparti
Melbu Arbeiderkvinnelag
Glomfjord Arbeiderparti
Glomfjord Arbeiderpartis kvinnegruppe
Sørvågen og Reine Arbeiderlag
Meløy Herreds Arbeiderparti
Sandnessjøen Arbeiderparti
Lødingen Arbeiderparti
Drevja Arbeiderparti
Moldjord Arbeiderparti
Nesna Arbeiderparti
Nesnastrandens Arbeiderparti
Seløy Arbeiderparti
Susendal Arbeiderparti
Sør-Alsten Arbeiderparti
Sørvik Arbeiderparti

Troms fylke

Troms Arbeiderparti
Sør-Troms Arbeiderparti
Tromsø Arbeiderparti
Tromsø Arbeiderpartis Kvinneforening
Tromsø Arbeiderlag
Tromsøysund Arbeiderparti
Tromsø Arbeidersamfunn
Harstad Arbeiderparti
Harstad Arbeiderlag
Harstad Arbeiderkvinnelag
Skjervøy Arbeiderparti
Skjervøy Arbeiderlag
Balsfjord Arbeiderparti
Vestre Ramfjord Arbeiderlag
Karlsøy Arbeiderlag
Tranøy Arbeiderparti
Slåttnes Arbeiderlag
Nedre Målselv Arbeiderlag
Lyngen Arbeiderforening
Karlstad Arbeiderlag
Nord-Kvaløy Arbeiderlag

Finnmark fylke

Finnmark Arbeiderparti
Finnmark Arbeiderpartis Kvinneutvalg
Sør-Varanger Arbeiderparti
Kirkenes Arbeiderparti
Kirkenes Arbeiderpartis kvinnegruppe
Folkets Hus, Kirkenes
Vadsø Arbeiderlag
Vadsø Arbeiderpartis Kvinneforening
Vardø Arbeiderlag
Jakobselv Arbeiderlag
Porsanger Arbeiderparti
Nordkapp/Honningsvåg Arbeiderparti
Kirkenes Arbeidersamfunn
Kirkenes Arbeidersamfunns Kvinnegruppe

ARBEIDERNES UNGDOMSFYLKING (AUF), ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)

Nordland

Bodø AUF
Bodø Arbeiderungdomslag (AUL)
Sør-Salten distriktslag av AUF
Helgeland distriktslag av AUF
Vesterålen og Lofoten distriktslag av AUF
Rønvik Arbeiderungdomslag (AUL)
Tverlandet Arbeiderungdomslag (AUL)
Narvik Arbeiderungdomslag (AUL)
Glomfjord Arbeiderungdomslag (AUL)
Sortland Arbeiderungdomslag (AUL)
Melbu Arbeiderungdomslag (AUL)
Nordstrand Arbeiderungdomslag (AUL)

Troms fylke

Troms distriktslag av AUF
Tromsø AUF/AUL
Nordby Socialdemokratiske Ungdomslag
Sjursnes-Skarmunken Arbeiderungdomslag (AUL)
Lyngen Arbeiderungdomslag (AUL)
Tennes Arbeiderungdomslag (AUL)
Oksvik Arbeiderungdomslag (AUL)
Kletten Arbeiderungdomslag (AUL)
Harstad Arbeiderungdomslag (AUL)

Finnmark fylke

Øst-Finnmark distriktslag av AUF
Nordkapp AUF
Kirkenes Arbeiderungdomslag (AUL)
Vardø Arbeiderungdomslag (AUL)

FRAMFYLKINGEN

Løding Framlag

SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV)

Sosialistisk Venstreparti i Nordland
Bodø Lærerskoles SV-lag
Sortland Sosialistiske Venstreparti
Troms Sosialistiske Venstreparti
Tromsø Sosialistiske Venstreparti
Tromsø og Troms Sosialistiske Ungdom (SU)
Universitetet SV, Tromsø

NORGES KOMMUNISTISKE PARTI (NKP)

Troms distrikt av NKP/Tromsø Kommunistiske Parti
Tromsø Kommunistiske Ungdomslag

POPULISTISKE ARBEIDSGRUPPER (PAG)

Populistiske Arbeidsgrupper (PAG) i Bergen
Populistiske Arbeidsgrupper (PAG) i Tromsø

DEL III    IDEELT, KULTURELT OG HUMANITÆRT ARBEID. ANDELSLAG OG KOOPERASJONER

OPPLYSNINGSARBEID

ARBEIDERNES OPPLYSNINGSFORBUND (AOF)

AOF - avdelingskontoret for Nordland
Bodø AOF-forening
Langvassgrenda Læse- og Diskutionsklubb
AOF i Troms
Tromsø AOF-forening
Harstad AOF-forening

SOSIALISTISK OPPLYSNINGSFORBUND (SO)

Sosialistisk Opplysningsforbund i Nordland
Tromsø og Troms Sosialistiske Opplysningsforbund
Tromsø Bokkafe

IDRETT, KULTURELT OG HUMANITÆRT ARBEID

Sangkor

Nord-Norges Arbeidersangerforbund
Arbeidernes Blandakor, Bodø
Arbeidernes Kvinnekor i Tromsø

Idrettslag

Melbu og Omegn Arbeideridrettsforening (AIL)

Skoler og undervisning

Skolelaget Sandtorg

Arkivbevaringsarbeid

Arbeiderbevegelsens Arkiv for Nord-Norge

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp - Troms distriktslag og Tromsø Lag

Arrangementskomiteer

Nord-Norske Arbeiderkvinnekonferanser
Arbeidernes Barneårskomite

Aksjoner

Aksjonen "Utsett oljeboringa i nord"

Andelslag og kooperasjoner

Andelslaget "Symra", Bodø
Tromsø Andelsvaskeri
Melbu Kooperative Kvinneforening

DEL IV PERSONARKIV

Aldor Ingebrigtsen
Simon Strøm

DEL V ANDRE ARKIVSKAPERE

Bodø Anarkistiske Liga (BAL)
Hålogaland Teater

DEL VI SAMLINGER

Fotografier
Jubileumsberetninger, trykksaker, kopier
Plakater