Hjelp til databaseveljaren

For å koma til databasane/sidene i Digitalarkivet kan ein anten søkje dei fram ved å nytte søkjeboksen eller ein kan gjere sine val i "rullegardinmenyane".

Knappane Vis dei siste 100 og Vis pensjonatromma peikar til dei siste 100 databasane/sidene me har lagt ut i Digitalarkivet og til lista over gjestar i Digitalpensjonatet og rommet deira. Ein kan kor tid som helst trykke på desse knappane.

For å søkje i søkjeboksen

Skriv inn ein del av tittelen på databasen/sida og trykk på Søk-knappen. Merk at det er ulike resultat ved liten og stor forbokstav: Søkjeordet "Manger" gjev resultat på alle ord/stader som byrjar på manger, medan "manger" gjev resultat på alle ord/stader som inneheld manger. Ein kan ha fleire ord i søkjeboksen, også tal. Ein treng ikkje trunkere søkjeordet/strengen.

For å velje database i "rullegardinmenyen"

Start kvar som helst i dei ulike menypunkta og opne opp "rullegardinmenyen". Gjer eit val ved å klikke på det ein ynskjer å sjå - ein kan berre velje eit punkt frå kvar liste. Merk at nokon kjeldekategoriar har underkategoriar, andre ikkje. Etter at ein har gjort eit val vil endringane skje automatisk - ikkje trykk på Søk-knappen, han høyrer berre til søkjeboksen og ikkje "rullegardinmenyen". Lenger ned på sida vil eit teljeverk fortelje kor mange databasar/sider det er funne. Der finn ein og knappane for å få sjå databasane (Vis alle ...) eller for å ta bort utvalet (Opphev alle val).