Bergensbrannen 19. mai 1702

Utsnitt av det originale reguleringskartet fra 1702. Kartet viser hvordan de nye gateløpene og almenningene skulle tilrettelegges for å forhindre en lignende katastrofebrann som den byen opplevde i 1702.

Den 19. mai 2002 er det 300 år siden Bergen opplevde den til da største brannen i byens historie. Brannen kom til å prege byens videre utforming, med anlegging av almenninger, bygging av murhus, m.m., uten at dette helt klarte å forhindre de store brannkatastrofer i senere tid.

Statsarkivet i Bergen har i samarbeid med Bjørn Davidsen laget en liten utstilling som presenterer brannens forløp og dens konsekvenser ved hjelp av originale dokumenter, beretninger og andre kilder.

Utstillingen

Antall besøk siden 21. mai 2002: