Folketellingen 3. desember 1900 (Land)

Kgl. res. 8. august 1900 bestemte at det skulle holdes alminnelig folketelling i Norge kl. 24.00. natt til mandag 3. desember 1900. Alle landets innbyggere skulle registreres på det stedet de befant seg på dette tidspunktet. På landet var tellingen administrert av soknepresten, sammen med lensmann og ordfører. Selve tellingen ble utført av skolelærere eller andre utvalgte personer.

Eksempel på teljeskjema

Teljeskjema for by, side 3 og 4