Mangler i folketellingen 1900
(pr. 15.03.2005)

Originalmaterialet til folketellingen 1900 er dessverre langt fra komplett. Personlistene for én hel kommune og deler av andre må ha kommet bort hos Det statistiske Centralbyraa før materialet ble avlevert til Arkivverket. Pr i dag er følgende større, permanente mangler kjent: I tillegg mangler et stort antall enkeltstående huslister (byene) og personlister (herredene) fra hele landet. F.eks. mangler ca. 70 huslister fra Bergen og ca. 50 fra Trondheim. En nøyaktig oversikt over manglende tellingslister vil bli utarbeidet og publisert etter hvert.

"Ekstrahusholdninger" og skipslister

I Digitalarkivet ble den Teleslekt-registrerte delen (ca. 80%) av datamaterialet fra 1900-tellingen den 01.12.2000 ferdig utvidet med etterregistrerte ekstrahusholdninger og skipslister. Utvidelsen av materialet siden 1999 er på totalt 43.811 personinnførsler fordelt på 216 kommuner, pluss en egen deldatabase med skipslister. Mer informasjon om dette.

Materialet fra RHD

Den delen (ca. 20%) av 1900-tellingen som er registrert eller disponeres av RHD, ble ca. 1.6.2000 også lagt ut i Digitalarkivet. I dette materialet mangler fortsatt ekstrahusholdninger tilhørende 23 landkommuner, og skipslister tilhørende 24 landkommuner. Materialet vil bli komplettert i Digitalarkivet når tilleggene er ferdig registrert og plassert i kommunefilene av RHD.

Lars Nygaard,
Riksarkivet/Digitalarkivet